Gibson Les Paul Standard -60 Desertburst med case.