Gibson Les Paul Standard Gold Top.
Billy Gibbons model med case och certifikat

Obs! 007 strängar.