Serienummer som står ovanpå huvudet eller i gitarren.

Bjärton var en svensk tillverkare av akustiska gitarrer med säte i Bjärnum i Skåne. Produktionen pågick åren 1952–1990. Företaget gjorde dels
gitarrer med namnet Bjärton, men legotillverkade även för Hagström, Tarrega och España[1].

Bjärton instrumentfabrik grundades 1946 av Sigurd Nilsson och snickaren Göte Karlström under namnet Bjärnums musikinstrument-fabrik,
Sigurd och Göte hade jobbat på Hugo Troedssons möbelfabrik i Bjärnum där dom hade fått en bra yrkesutbildning för att tillsammans bygga musikinstrument i trä.
Den första lilla fabriken fanns i en lokal vid Verumsvägen. Gösta var dansbandsmusiker och Sigurd var
mycket musikalisk och hade enligt uppgift absolut gehör.

Till att börja med tillverkade Bjärton enbart kontrabasar, men akustiska gitarrer introducerades i modellprogrammet omkring 1952.
De första gitarrmodellerna fick flicknamn som Rosita och Isabella och blev populära i Sverige som en konkurent till Levin. Modellen Rosita som tillverkades
1955–1983 kallades för folkgitarren.
Gitarrtillverkaren Hagström i Älvdalen var imponerad av Bjärtons gitarrer och fick sedermera ensamrätt på Bjärtons akustiska gitarrer. Elektriska gitarrer
introducerades 1953 och Bjärton tillverkade Akustiska stålsträngade gitarrer med mikrofon åt Hagström med deras namn på.
Under slutet av 1950- och i början av 1960-talet tillverkade Bjärton ett antal Halvakustiska gitarrer typ Gibson ES-350 och även Jassgitarrer vilka hade
Hagströmpickuper och Bhade tyska ideal-pickuper. Åtskilliga halvakustiska gitarrer tillverkades för Hagström Oslo och såldes i Norge under namnet Hagström
– ironiskt nog hade dessa gitarrer Idealpickuer.

Som mest hade fabriken på 1960-talet nästan 60 anställda, men en likviditetskris 1969 tvingade fram ett ägarbyte och nerskärningar.
1980 köptes företaget av italienska GEM som byggde om fabriken och anställde me personal, GEM gick i komkurs1989 och Bjerton som företaget numera hette återgick i svensk ägo och nytt namn blev Bjarton. Inga gitarrer kom ut på marknaden under det namnet och1990 stängdes fabriken slutligt, varvid de sista femton anställda fick gå.

Fabriken har haft fyra namn, i tur och ordning:

— Bjärnums musikinstrument-fabrik
— Bjärton
— Bjerton
— Bjarton.

 Bo Sigeback Har skrivit en historia om Bjärton som är intresant.
1947-90

 

 

 

 

 

 

 

Instrument från Bjärton

           Kontrabas, Rosita, Jazzgitarr utan mik, Jazzgitarr med Hagström mikar och Elgitarr med Bhade tyska ideal-pickuper