Rickenbacker Serial numbers 1961-1986

Rickenbacker har ett serienumer system där tillverkningsår och månad bestäms av bokstäver fram till 1986. Från 1987 - 1996 så är det första siffran. Hur det är från -97 vet jag ej för tillfället. T.ex ED233 April 65 det tvåhundratrettiotredje instrumentet den månaden.
 
-61 A Jan A
-62 B Feb B
-63 C Mar C
-64 D Apr D
-65 E Maj E
-66 F Jun F
-67 G Jul G
-68 H Aug H
-69 I Sep I
-70 J Okt J
-71 K Nov K
-72 L Dec L
-73 M
-74 N
-75 O
-76 P
-77 Q
-78 R
-79 S
-80 T
-81 U
-82 V
-83 W
-84 X
-85 Y
-86 Z
-87 0
-88 1
-89 2
-90 3
-91 4
-92 5
-93 6
-94 7