Att stränga en gitarr.

Konsten att sätta på strängar på en gitarr är många men det är få som gör
det på rätt sätt. Här är några tips på hur man strängar olika sorters gitarrer,
vi börjar med.

Nylonsträngade gitarrer
Stallet


Trä in strängen genom hålet bakom sadeln på stallet och dra strängen igenom
ca 1 dm lägg tillbaka strängen och träd den under strängen och gör en
enkel knut på dom spunna strängarna och dubbel knut på dom ospunna
strängarna (se bild). Se till att den bakre knuten kommer nedanför kanten på
stallet så kanten låser strängen (se bild).

Huvudet


Träd in strängen i hålet på mekanikaxeln så mycket det går (man skall linda
upp så lite strängsom möjligt), för upp strängen framför strängaxeln, lägg
strängen bakom strängen från stallet så den bildar ett halvslag och knyt
den som bilden visar, halv slagetoch knuten gör att gitarren håller stämning
lite bättre


Stålsträngad gitarr
Stallet


Stoppa ner strängen i hålet och tryck ner strängkulan med strängpinnen
(Peg), håll emot strängen så pinnen för strängkulan åt sidan så strängen
kilar fast när den kommer igenom stall och lock, viktigt att känna att
strängpinnen går längre ner än strängen i gitarren.

Huvudet


Vänster sida
Det absolut bästa sätet att sätta fast strängen på stämskruven är att trä
strängen genom hålet (kom ihåg att linda upp så lite sträng som möjligt),
dra strängen bakom stämskruven in mot mitten av huvudet dra strängen
under strängen från stallet och dra den tillbaka (se bild) så strängen bildar
ett halvslag, när du sen stämmer upp strängen så låser den sej själv.


Höger sida
Som ovan fast spegelvänt.


Elgitarr

Dom flesta elgitarrer har samma mekaniker som stålsträngade akustiska
gitarrer så se ovan.

Fender

Fender har anorlunda mekaniker, slitsade med ett hål i mitten, där skall
man trä ner strängen i hålet efter att man kapat den i lämplig längd, vika
ner strängen mot huvudet så det blir ett veck på strängen och sedan dra
till så det bildas ett veck till på Strängen där den löper ut ur mekanikaxeln.

Tips

Det är alltid bra att töja en ny sträng men försiktigt det är lätt att dra
av dom tunna strängarna, detta gör att gitarren inte stämmer om sej
lika lätt.

Om strängarna går av lätt kan du kolla mekanik och stall sadlar om det
är några vassa kanter eller skador, detta kan göra att strängen går av.